Όροι Χρήσης Line Group

Τελευταία Ενημέρωση: 5/02/2018

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης ("Όροι", "Όροι Χρήσης") προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο http://www.line-group.eu που λειτουργεί από την Line Group ("εμείς" ή "μας" ).

Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

Λήξη

Αν παραβιάσετε τους Όρους, μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθυνών, αποζημιώσεων και περιορισμών ευθύνης.

Περιεχόμενο

Η υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέετε, να αποθηκεύετε, να μοιράζεστε και να διαθέτετε συγκεκριμένες πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό ("Περιεχόμενο"). Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Line Group.

Η Line Group δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Line Group δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φαίνεται ότι προκλήθηκε, από ή σε σχέση με τη χρήση, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμα σε αυτούς ή μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 3 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που συνιστά σημαντική μία αναθεώρηση βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Line Group.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.